Neuvo-hanke on päättynyt. Kiitos!

Neuvo-hankkeen loppuraportti

Neuvo2-hankkeen loppuraportti

Neuvo4 -hankkeen loppuraportti


Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n NEUVO- hajajätevesien neuvontahankkeen tehtävänä oli tarjota riippumatonta ja maksutonta kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa toiminta-alueellaan. Hankkeen toiminta-alue oli Kymenlaakso, Päijät-Hämeestä Heinola, Hartola, Sysmä, Lahti, Hollola, Nastola, Asikkala, Padasjoki ja Orimattila ja Etelä-Karjalasta Luumäen kunta sekä Etelä-Savosta Suomenniemen alue ja Uudeltamaalta Loviisan ja Lapinjärven kunnat. Hanke jakautui toiminta-ajallisesti ja rahoituksellisesti kolmeen osaan seuraavasti:

  • Kymenlaakson, Päijät-Hämeestä Sysmän, Hartolan ja Heinolan sekä Luumäen ja Suomenniemien kuntien neuvontatyötä rahoittivat Kaakkois-Suomen ja Hämeen ely-keskukset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja se kesti vuoden 2014 loppuun asti.

  • Päijät-Hämeessä Lahden, Hollolan, Nastolan, Asikkalan, Padasjoen ja Orimattilan alueella neuvontatyötä rahoitti Hämeen ely-keskus vuosina 2012 - 2013.

  • Loviisan ja Lapinjärven kuntien alueella neuvontatyötä rahoitti Uudenmaan ely-keskus. Neuvontatyö kiinteistöillä alkoi toukokuussa ja kesti lokakuun loppuun hankkeen kestäessä kuitenkin vuoden 2014 loppuun asti.

Alueellisesti pyrimme keskittymään neuvonnassa yhteen kylään kerrallaan, jolloin saimme resurssit mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Kiinteistökohtaisesti neuvottavat alueet sovittiin kuntien yhteistyössä kanssa.

Puutteellisesti käsitellyt jätevedet heikentävät asuinympäristön hygieenistä tilaa ja lähivesien laatua  sekä pilaavat pohjavesiä, mikä voi ilmetä esimerkiksi oman tai naapurin kaivon vedenlaadussa.

Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään valtioneuvoston asetuksella (209/2011). Asetuksessa tarkoitettujen kiinteistöjen tulee täyttää puhdistusvaatimukset 15.3.2016 mennessä

Näille sivuille on koottu mahdollisimman kattavasti tietoa toiminta-alueen kuntien jätevesien käsittelyvaatimuksista, järjestelmien suunnittelijoista, rakentajista ja loka-alan kuljetusyrityksistä. Lisäksi kehitämme jatkuvasti tietoa- osion materiaalia ja linkkilistaa, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä tiedon tarvitsijoille. 

 

Omasta lähiympäristöstä, kaivovedestä ja pintavesistöistä huolehtiminen on aina ajankohtainen asia!

 

 

Tapiontie 2C
45160 Kouvola Kymijoen vesi ja ympäristö ry