Kuntakohtaiset määräykset

Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelystä määrätään ympäristönsuojelulaissa (86/2000) sekä valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesienkäsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011). Kunnat voivat asettaa paikallisten olosuhteiden mukaisia ohjeita ja määräyksiä esimerkiksi pilaantumiselle herkillä ranta- ja pohjavesialueilla. Tälle sivulle on koottu kuntien ohjeita hajajätevesien käsittelystä, tarvittavia lomakkeita, tietoa pohjavesialueista, sekä kunnanviranomaisten yhteystietoja.

Päijät-häme

Kymenlaakso

Etelä-karjala

Uusimaa


Ohjeet, määräykset ja lomakkeet

Asikkalan rakennusjärjestys

Asikkalan ympäristönsuojelumääräykset

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Rakennus/toimenpidelupa hakemus

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Asikkalan vesihuollon kehittämissuunnitelma 2012 - 2025

Suunnitelmakartta

Liite 1 Pohjavesialueet ja -vedenottamot

Liite 2 Lista erityiskohteista

Liite 3 Toimenpideohjelma

Pohjavesialueet

Asikkalan kunta - pohjavesialueet

Kunnan viranomaisten yhteystietoja

Rakennusvalvonta:

Rakennustarkastaja Tapio Tonteri 044 - 778 0273 tapio.tonteri@asikkala.fi

 

Ympäristönsuojelu:

ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita 044 - 778 0277 katja.viita@asikkala.fi

 

Tapiontie 2C
45160 Kouvola Kymijoen vesi ja ympäristö ry